دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مرد ۴۵ساله

قاتل خاموش در صوفیان قربانی گرفت

مطالب/ قاتل خاموش در صوفیان قربانی گرفت

                           
      قاتل خاموش در صوفیان قربانی گرفت     سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
شنبه 8 دي 1397