چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 01 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آمار 9 ماهه

انجام نزدیک به هشتاد هزار مأموریت توسط اورژانس آذربایجان شرقی

مطالب/ انجام نزدیک به هشتاد هزار مأموریت توسط اورژانس آذربایجان شرقی

                           
      انجام نزدیک به هشتاد هزار مأموریت توسط اورژانس آذربایجان شرقی رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریزگفت: در 9 ماهه امسال ۵۰ هزار و ۵۵۶ ماموریت توسط اورژانس تبربز و ۲۶هزار و۷۲۷ماموریت در شهرستانها انجام شد
دوشنبه 10 دي 1397