چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کوی لاله تبریز

قاتل خاموش ناکام ماند

مطالب/ قاتل خاموش ناکام ماند

                           
      قاتل خاموش ناکام ماند مونوکسید کربن چهار نفر را در کوی لاله تبریز روانه بیمارستان کرد.

چهارشنبه 12 دي 1397