دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بخاری گازی

بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد

مطالب/ بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد

                           
      بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت
شنبه 15 دي 1397