چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با میدان معلم تبریز

صبح امروز/انفجار گاز شهری در میدان معلم تبریز حادثه ساز شد

مطالب/ صبح امروز/انفجار گاز شهری در میدان معلم تبریز حادثه ساز شد

                           
      صبح امروز/انفجار گاز شهری در میدان معلم تبریز حادثه ساز شد شادی نیا سخنگوی اورژانس استان  در این باره بیان داشت
شنبه 15 دي 1397