دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرستان چاروایماق

پرواز بالگرد اورژانس برفراز شهرستان چاروایماق

مطالب/ پرواز بالگرد اورژانس برفراز شهرستان چاروایماق

                           
      پرواز بالگرد اورژانس برفراز شهرستان چاروایماق مادر باردار پرخطر توسط تیم اورژانس هوایی به تبریز انتقال یافت

يکشنبه 30 دي 1397