يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبوس باعابر

برخورد اتوبوس باعابر مرگ وی را رقم زد

مطالب/ برخورد اتوبوس باعابر مرگ وی را رقم زد

                           
      برخورد اتوبوس باعابر مرگ وی را رقم زد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت
يکشنبه 30 دي 1397