يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای قلعه جوق

عصرجمعه/سانحه خونین رانندگی در شهرستان سراب

مطالب/ عصرجمعه/سانحه خونین رانندگی در شهرستان سراب

                           
      عصرجمعه/سانحه خونین رانندگی در شهرستان سراب اورژانس استان آذربایجان شرقی
يکشنبه 30 دي 1397