دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با واژگونی جرثقیل

واژگونی جرثقیل  بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد

مطالب/ واژگونی جرثقیل بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد

                           
      واژگونی جرثقیل  بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت
يکشنبه 30 دي 1397