چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 26 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستاهای چاروایماق

بالگرد اورژانس ناجی مادر باردار درشهرستان چاروایماق

مطالب/ بالگرد اورژانس ناجی مادر باردار درشهرستان چاروایماق

                           
      بالگرد اورژانس ناجی مادر باردار درشهرستان چاروایماق رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نجات مادرباردار در یکی از روستاهای چاروایماق خبر داد.

پنجشنبه 4 بهمن 1397