پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ۲۰۶با کامیون

برخورد خونین پژو ۲۰۶با کامیون

مطالب/ برخورد خونین پژو ۲۰۶با کامیون

                           
      برخورد خونین پژو ۲۰۶با کامیون سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: برخورد پژو با کامیون در میدان آذربایجان بطرف فرودگاه دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت
دوشنبه 15 بهمن 1397