شنبه 28 دي 1398 - 22 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با محور خواجه ورزقان

واژگونی مرگبار کامیون حمل سوخت در محور خواجه ورزقان

مطالب/ واژگونی مرگبار کامیون حمل سوخت در محور خواجه ورزقان

                           
      واژگونی مرگبار کامیون حمل سوخت در محور خواجه ورزقان سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی
يکشنبه 21 بهمن 1397