سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با محور خواجه ورزقان

واژگونی مرگبار کامیون حمل سوخت در محور خواجه ورزقان

مطالب/ واژگونی مرگبار کامیون حمل سوخت در محور خواجه ورزقان

                           
      واژگونی مرگبار کامیون حمل سوخت در محور خواجه ورزقان سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی
يکشنبه 21 بهمن 1397