شنبه 8 آذر 1399 - 12 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با آمار اورژانس استان

17 هزار و 733 مصدوم تصادفی توسط اورژانس آذربایجان شرقی به بیمارستان منتقل شدند

مطالب/ 17 هزار و 733 مصدوم تصادفی توسط اورژانس آذربایجان شرقی به بیمارستان منتقل شدند

                           
      17 هزار و 733 مصدوم تصادفی توسط اورژانس آذربایجان شرقی به بیمارستان منتقل شدند دکتر فرزاد رحمانی با اشاره به افزایش تعداد مصدومان در سال جاری افزود: در مدت مشابه سال گذشته 15 هزار و 246 مصدوم توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. 

شنبه 27 بهمن 1397