دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بالگرد اورژانس

پرواز بالگرد  اورژانس   برای نجات مادرباردار

مطالب/ پرواز بالگرد اورژانس برای نجات مادرباردار

                           
      پرواز بالگرد  اورژانس   برای نجات مادرباردار بالگرد  اورژانس  تبریز عصر امروز چهارشنبه برای نجات مادرباردار به سوی شهرستان ملکان به پرواز درامد.

شنبه 27 بهمن 1397