يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با پرواز بالگرداورژانس

پرواز بالگرداورژانس بر اسمان شهر سراب

مطالب/ پرواز بالگرداورژانس بر اسمان شهر سراب

                           
      پرواز بالگرداورژانس بر اسمان شهر سراب بالگرد اورژانس از پایگاه میانه ساعتی قبل برای نجات جوان ۲۵ ساله به سوی شهرستان  سراب  به پرواز درامد.

چهارشنبه 1 اسفند 1397