يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با ستاد طرح نوروزی

جلسه اول دبیرخانه ستاد طرح نوروزی 98

مطالب/ جلسه اول دبیرخانه ستاد طرح نوروزی 98

                           
      جلسه اول دبیرخانه ستاد طرح نوروزی 98 با حضور مسئولین واحد‌های ستادی اولین جلسه هماهنگی طرح نوروزی در حوزه سلامت در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل یافت.

دوشنبه 13 اسفند 1397