يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با راهنمایی های اپراتور

نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵

مطالب/ نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵

                           
      نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵ با کمک و راهنمایی های تلفنی کارشناس اورژانس پیرمرد به زندگی بازگشت

شنبه 18 اسفند 1397