دوشنبه 7 بهمن 1398 - 01 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با راهنمایی های اپراتور

نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵

مطالب/ نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵

                           
      نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵ با کمک و راهنمایی های تلفنی کارشناس اورژانس پیرمرد به زندگی بازگشت

شنبه 18 اسفند 1397