شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اپراتور اورژانس ۱۱۵

نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵

مطالب/ نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵

                           
      نجات پیرمرد تبریزی با راهنمایی های اپراتور اورژانس ۱۱۵ با کمک و راهنمایی های تلفنی کارشناس اورژانس پیرمرد به زندگی بازگشت

شنبه 18 اسفند 1397