شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس ملکان

حادثه تلخ رانندگی در دومین روز بهار۹۸

مطالب/ حادثه تلخ رانندگی در دومین روز بهار۹۸

                           
      حادثه تلخ رانندگی در دومین روز بهار۹۸ حادثه رانندگی شهرستان ملکان سه فوتی برجای گذاشت
جمعه 2 فروردين 1398