چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با ارتباط زنده

ارتباط زنده ویدئوکنفرانس وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ ارتباط زنده ویدئوکنفرانس وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      ارتباط زنده ویدئوکنفرانس وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیر وزیر محترم بهداشت از ریاست محترم دانشگاه ومجموعه همکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز بدلیل داشتن سالی پر از تلاش و زحمات قابل توجه و تبریک سال نو
چهارشنبه 7 فروردين 1398