چهارشنبه 12 آذر 1399 - 16 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با شهر میانه

حادثه در تعمیرگاه بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد

مطالب/ حادثه در تعمیرگاه بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد

                           
      حادثه در تعمیرگاه بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد مصدومین سوختگی از طریق اورژانس هوایی به تبریز اعزام گردید.
چهارشنبه 28 فروردين 1398