سه شنبه 23 مهر 1398 - 15 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با حادثه در تعمیرگاه

حادثه در تعمیرگاه بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد

مطالب/ حادثه در تعمیرگاه بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد

                           
      حادثه در تعمیرگاه بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد مصدومین سوختگی از طریق اورژانس هوایی به تبریز اعزام گردید.
چهارشنبه 28 فروردين 1398