شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تریلر و خاور

برخورد تریلر با سه خودروی دیگر ، راننده تریلر را به کام مرگ کشاند

مطالب/ برخورد تریلر با سه خودروی دیگر ، راننده تریلر را به کام مرگ کشاند

                           
      برخورد تریلر با سه خودروی دیگر ، راننده تریلر را به کام مرگ کشاند شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:
شنبه 7 ارديبهشت 1398