جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با روز جهانی کاروکارگر

گرامیداشت روز جهانی کاروکارگر در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ گرامیداشت روز جهانی کاروکارگر در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      گرامیداشت روز جهانی کاروکارگر در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت یازدهم اردیبهشت روز جهانی کاروکارگر از همکاران واحد خدمات تجلیل بعمل آمد

پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398