چهارشنبه 20 فروردين 1399 - 14 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ایکی قاپی تبریز

آتش سوزی در سرای ایکی قاپی تبریز

مطالب/ آتش سوزی در سرای ایکی قاپی تبریز

                           
      آتش سوزی در سرای ایکی قاپی تبریز سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:قسمتی از سرای ایکی قاپی در بازار طعمه حریق شد.

دوشنبه 23 ارديبهشت 1398