يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با واژگونی پرادو

جاده های مواصلاتی میانه بازهم قربانی گرفت.

مطالب/ جاده های مواصلاتی میانه بازهم قربانی گرفت.

                           
      جاده های مواصلاتی میانه بازهم قربانی گرفت. هفت نفر کشته در کمتر از یک هفته
شنبه 18 خرداد 1398