شنبه 25 آبان 1398 - 18 ربيع الأول 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جاده های میانه

جاده های مواصلاتی میانه بازهم قربانی گرفت.

مطالب/ جاده های مواصلاتی میانه بازهم قربانی گرفت.

                           
      جاده های مواصلاتی میانه بازهم قربانی گرفت. هفت نفر کشته در کمتر از یک هفته
شنبه 18 خرداد 1398