سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو با کودک

پرواز بالگرد بر فراز شهر ورزقان

مطالب/ پرواز بالگرد بر فراز شهر ورزقان

                           
      پرواز بالگرد بر فراز شهر ورزقان برخورد خودرو با کودک در شهر ورزقان بالگرد اورژانس را به پرواز درآمد
سه شنبه 28 خرداد 1398