جمعه 2 اسفند 1398 - 26 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدید کارشناسان EOC

بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای کاهش آسیب پذیری و آمادگی برای اجرای مانور زلزله کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بازدید کردند.
پنجشنبه 6 تير 1398