جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با پیامبر اعظم س

سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س

مطالب/ سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س

                           
      سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س برخورد نیسان با سمند ،نرسیده به تونل شیبلی از طرف بستان آباد سه مصدوم برجای گذاشت.
يکشنبه 6 مرداد 1398