چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 26 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پیامبر اعظم س

سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س

مطالب/ سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س

                           
      سانحه رانندگی در آزاد راه پیامبر اعظم س برخورد نیسان با سمند ،نرسیده به تونل شیبلی از طرف بستان آباد سه مصدوم برجای گذاشت.
يکشنبه 6 مرداد 1398