يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با مادرباردار اهری

بالگرد اورژانس ناجی مادرباردار اهری

مطالب/ بالگرد اورژانس ناجی مادرباردار اهری

                           
      بالگرد اورژانس ناجی مادرباردار اهری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: اورژانس هوایی طی یک سورت پرواز ، مادر باردار پرخطر را به مرکز استان انتقال داد
شنبه 12 مرداد 1398