چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با قطب شمال غرب

اولین المپیاد علمی مهارتی قطب شمال غرب کشور

مطالب/ اولین المپیاد علمی مهارتی قطب شمال غرب کشور

                           
      اولین المپیاد علمی مهارتی قطب شمال غرب کشور به میزبانی تبریز ، اولین المپیاد علمی مهارتی پرسنل اورژانس مراکز قطب شمال غرب برگزار شد.
دوشنبه 14 مرداد 1398