يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه حوادث غیرمترقبه

کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به گزارش روابط عمومی مرکز اوژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث ، رئیس دانشگاه بر افزایش آمادگی واحدهای دانشگاه در حوادث غیرمترقبه و تسریع در انجام امورات طبق نقشه راه دبیرخانه حوادث تاکید نمود.
شنبه 16 آذر 1398
جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه برگزار شد.

مطالب/ جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه برگزار شد.

                           
      جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه برگزار شد. با ارائه گزارش معاونتها و مدیریتهای دانشگاه و تشریح برنامه های آتی جلسه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه ادامه یافت
چهارشنبه 6 شهريور 1398
توسط EOC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

مطالب/ توسط EOC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

                           
      توسط EOC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیر حوادث دانشگاه گفت: در راستای نقشه راه کارگروه حوادث غیرمترقبه و با حضور دبیران کمیته های مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ها کارگاه یک روز حوادث اجرا شد.
چهارشنبه 30 مرداد 1398