پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با محور اهر ورزقان

تصادف خودرو با یک راس الاغ در محور اهر ورزقان

مطالب/ تصادف خودرو با یک راس الاغ در محور اهر ورزقان

                           
      تصادف خودرو با یک راس الاغ در محور اهر ورزقان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت : سانحه رانندگی محور اهر ورزقان بالگرد اورژانس را به پرواز درآورد.
چهارشنبه 30 مرداد 1398