دوشنبه 28 بهمن 1398 - 22 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه EOC

توسط واحد هدایت عملیات بحران دانشگاه EOC برگزار شد.

مطالب/ توسط واحد هدایت عملیات بحران دانشگاه EOC برگزار شد.

                           
      توسط واحد هدایت عملیات بحران دانشگاه EOC برگزار شد. برگزاری کلاس اطفاء حریق ویژه پرسنل ستادی معاونتهای توسعه و درمان در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل یافت.
چهارشنبه 6 شهريور 1398