جمعه 22 فروردين 1399 - 16 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سالگرد تاسیس اورژانس

کمپین" کودک ایمن در حوادث ترافیکی"

مطالب/ کمپین" کودک ایمن در حوادث ترافیکی"

                           
      کمپین" کودک ایمن در حوادث ترافیکی"
درنشست خبری چهل و چهارمین سالگرد تاسیس اورژانس در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریزعنوان شد:باتوجه به اهمیت ایمنی کودکان در حوادث ترافیکی برفرهنگ سازی و آگاهی بخشی آحادجامعه از طریق این کمپین خبرداد.

چهارشنبه 27 شهريور 1398