پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آرمانهای شهدا

تجدید میثاق با آرمانهای شهدا

مطالب/ تجدید میثاق با آرمانهای شهدا

                           
      تجدید میثاق با آرمانهای شهدا به گزارش روابط عمومی اورژانس، رئیس و جمعی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور در ،گلزار شهدا با آنها تجدید میثاق کردند.
شنبه 30 شهريور 1398