شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با قلب اهدایی

عملیات ویژه انتقال هوایی قلب اهدایی از تبریز به تهران

مطالب/ عملیات ویژه انتقال هوایی قلب اهدایی از تبریز به تهران

                           
      عملیات ویژه انتقال هوایی قلب اهدایی از تبریز به تهران رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: امروز جمعه طی یک عملیات هماهنگ شده سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی تبریز،قلب خانم ۳۶ساله جهت پیوند به تهران انتقال یافت
شنبه 6 مهر 1398