دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با CBRNE

برگزاری کارگاه CBRNE برای پرسنل عملیاتی اورژانس

مطالب/ برگزاری کارگاه CBRNE برای پرسنل عملیاتی اورژانس

                           
      برگزاری کارگاه CBRNE برای پرسنل عملیاتی اورژانس کارگاه آمادگی در پدافند غیرعامل و حوادث با حضور مسئولین فوریتهای پزشکی شهرستانها در سالن اجتماعات این مرکز تشکیل یافت.
شنبه 13 مهر 1398