جمعه 7 آذر 1399 - 11 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با هواپیمای بوئینگ عمان

 فرود اضطراری هواپیمای عمان ایر در فرودگاه تبریز

مطالب/ فرود اضطراری هواپیمای عمان ایر در فرودگاه تبریز

                           
       فرود اضطراری هواپیمای عمان ایر در فرودگاه تبریز رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
دوشنبه 15 مهر 1398