پنجشنبه 13 آذر 1399 - 17 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با سه قلوهای ملکانی

سه قلوهای ملکانی بالگرد اورژانس را به پرواز درآوردند

مطالب/ سه قلوهای ملکانی بالگرد اورژانس را به پرواز درآوردند

                           
      سه قلوهای ملکانی بالگرد اورژانس را به پرواز درآوردند رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه گفت: صبح امروز سه شنبه بالگرد اورژانس جهت انتقال مادر باردار پرخطر به طرف شهرستان ملکان به پرواز در آمد.
چهارشنبه 8 آبان 1398