يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با منوکسید کربن

۲۴مسموم  و دو فوتی ناشی از  منوکسید کربن بعد از زلزله آذربایجان شرقی

مطالب/ ۲۴مسموم و دو فوتی ناشی از منوکسید کربن بعد از زلزله آذربایجان شرقی

                           
      ۲۴مسموم  و دو فوتی ناشی از  منوکسید کربن بعد از زلزله آذربایجان شرقی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: براثر مسمومیت با مونوکسید ناشی از روشن کردن وسایل گرمایشی داخل چادر در شهرستان میانه بعد از زلزله اخیر ، ۲۳نفر تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند و دو نفر در بیمارستان بستری شد.
يکشنبه 19 آبان 1398