پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اهر مشکین شهر

واژگونی خونین پراید در محور اهر مشکین شهر

مطالب/ واژگونی خونین پراید در محور اهر مشکین شهر

                           
      واژگونی خونین پراید در محور اهر مشکین شهر سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: واژگونی پراید در محور اهر مشکین شهر سه فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
پنجشنبه 28 آذر 1398