دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای عین الدین

نجات سه مادر باردار در روز کولاکی استان آذربایجان شرقی

مطالب/ نجات سه مادر باردار در روز کولاکی استان آذربایجان شرقی

                           
      نجات سه مادر باردار در روز کولاکی استان آذربایجان شرقی شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی : امروز یکشنبه طی سه مأموریت سخت و نجات بخش ،نیروهای اورژانس در سه شهرستان ، سه مادر باردار را به مراکز درمانی انتقال دادند .
دوشنبه 21 بهمن 1398