شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جشنواره

مراسم تجليل روز شنبه مورخه 30/9/92 ساعت 30/9 در تالار شايانمهر دانشکده پزشکي برگزار خواهد گرديد.

مطالب/ مراسم تجليل روز شنبه مورخه 30/9/92 ساعت 30/9 در تالار شايانمهر دانشکده پزشکي برگزار خواهد گرديد.

                           
      مراسم تجليل روز شنبه مورخه 30/9/92 ساعت 30/9 در تالار شايانمهر دانشکده پزشکي برگزار خواهد گرديد. دوازدهمين جشنواره پژوهشي دانشگاه – اذرماه سال 1392
پنجشنبه 28 آذر 1392