سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با عاشورای حسینی

پيوند مستحکم انقلاب اسلامي با نهضت عاشوراي حسيني

مطالب/ پيوند مستحکم انقلاب اسلامي با نهضت عاشوراي حسيني

                           
      پيوند مستحکم انقلاب اسلامي با نهضت عاشوراي حسيني نهضت عاشورا و محرم حسيني پيوندي غير قابل انفکاک با انقلاب اسلامي ايران داشته و دارد. اين انقلاب و کشور هرچه دارد از مراسم عزاي حسين بن علي(ع) دارد و در مفهومي کلان تر و به تعبير امام خميني(ره) :محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

پنجشنبه 2 آذر 1391