شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شب قدر

شب   قدر

مطالب/ شب قدر

                           
      شب   قدر حقیقت شب های قدر
شب قدر شبی است که در آن قرآن نازل شده است

پنجشنبه 3 مرداد 1392