دوشنبه 2 خرداد 1401 - 21 شوال 1443
  برچسب شده با

برچسب شده با افتتاح

افتتاح همزمان 14پایگاه اورژانس هوایی در مناطق بحران خیز کشور

مطالب/ افتتاح همزمان 14پایگاه اورژانس هوایی در مناطق بحران خیز کشور

                           
      افتتاح همزمان 14پایگاه اورژانس هوایی در مناطق بحران خیز کشور در راستای اجرای یکی دیگر از بسته های طرح تحول نظام سلامت
پنجشنبه 16 مرداد 1393