دوشنبه 2 خرداد 1401 - 21 شوال 1443
  برچسب شده با

برچسب شده با فوریتهای پزشکی

کارگاه آموزشی فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در اورژانس استان آذربایجان شرقی

مطالب/ کارگاه آموزشی فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در اورژانس استان آذربایجان شرقی

                           
      کارگاه آموزشی فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در اورژانس استان آذربایجان شرقی با حضور اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی کارگاه یک روزه فوریتهای پزشکی ویژه اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اورژانس برگزار گردید 

سه شنبه 20 شهريور 1397
لینکهای تصویری

محتوا/ لینکهای تصویری

                           
      لینکهای تصویری .
سه شنبه 13 شهريور 1397
آموزش واکنشگرا

محتوا/ آموزش واکنشگرا

                           
      آموزش واکنشگرا
سه شنبه 13 شهريور 1397
اورژانس 115

محتوا/ اورژانس 115

                           
      اورژانس 115
سه شنبه 13 شهريور 1397
خدمات الکترونیکی واکنشگرا

محتوا/ خدمات الکترونیکی واکنشگرا

                           
      خدمات الکترونیکی واکنشگرا
سه شنبه 13 شهريور 1397
پوسته جدید

صفحات/ پوسته جدید

                           
      پوسته جدید
سه شنبه 13 شهريور 1397