دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با رئیس مرکز

تبریک نوروزی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

مطالب/ تبریک نوروزی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

                           
      تبریک نوروزی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان تبریک نوروزی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان
يکشنبه 29 اسفند 1395
مصاحبه زنده رادیویی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

مطالب/ مصاحبه زنده رادیویی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

                           
      مصاحبه زنده رادیویی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی درمصاحبه زنده رادیویی امروز ازشبکه استانی ضمن گرامیداشت بیست وششم شهریورکه مصادف باچهل ویکمین سالروزتاسیس اورژانس 115درکشوراست اززحمات پرسنل زحمتکش وساعی اورژانس استان قدردانی نمودند.
شنبه 27 شهريور 1395
جذب 3800 نیروی انسانی با الویت فارغ التحصیلان فوریتهای پزشکی

مطالب/ جذب 3800 نیروی انسانی با الویت فارغ التحصیلان فوریتهای پزشکی

                           
      جذب 3800 نیروی انسانی با الویت فارغ التحصیلان فوریتهای پزشکی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در جلسه کمیته مرکزی روابط عمومیهای اورژانس کشور گفت: دستورالعمل جامع اجرائی اورژانس پیش بیمارستانی به زودی به مراکز ارسال میشود تا از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری شود

چهارشنبه 12 خرداد 1395